Model cerere adeverinta vechime pentru pensie

Adeverința de vechime în muncă este un document esențial pentru solicitantul de pensie, fiind unul dintre principalele elemente de evidență a activității profesionale desfășurate de-a lungul timpului. În acest sens, redactarea unei cereri pentru obținerea unei astfel de adeverințe trebuie să respecte anumite formalități și să ofere informațiile necesare instituției emitente pentru a întocmi corect documentul solicitat.

Informații necesare în cererea de adeverință

Pentru a redacta o cerere eficientă pentru obținerea adeverinței de vechime în muncă, este important să includem următoarele informații:

 • Numele și prenumele solicitantului;
 • Codul numeric personal (CNP);
 • Domiciliul sau reședința actuală;
 • Numele și adresa instituției la care solicităm adeverința;
 • Motivul pentru care solicităm documentul;
 • Data și semnătura solicitantului.

Este important ca aceste informații să fie redactate cu atenție și să fie corecte, pentru a evita întârzieri sau erori în eliberarea documentului solicitat.

Structura cererii de adeverință

Pentru o mai bună organizare și claritate, cererea pentru obținerea adeverinței de vechime în muncă poate fi structurată în următoarele secțiuni:

 1. Introducere – în care se menționează scopul cererii și se adresează instituției emitente;
 2. Informații personale – în care se completează datele solicitantului;
 3. Motivul cererii – în care se explică în mod succint necesitatea obținerii adeverinței de vechime;
 4. Semnătura solicitantului – pentru confirmarea veridicității cererii.

Prin respectarea acestei structuri, cererea va fi mai ușor de procesat și va crește șansele de obținere a adeverinței într-un timp cât mai scurt.

Exemplu de cerere pentru adeverință de vechime în muncă

Pentru a ilustra modul de redactare a unei cereri pentru obținerea adeverinței de vechime în muncă, vom prezenta mai jos un exemplu practic:

Numele și prenumele: Popescu Ion
Codul numeric personal (CNP): 1234567890123
Domiciliul: Str. Exemplu, nr. 1, București
Instituția: Inspectoratul Teritorial de Muncă București
Motivul cererii: Solicitare adeverință vechime în muncă pentru obținerea pensiei de stat.
Data: 12 martie 2024
Semnătura solicitantului: [Semnătura]

Prin urmare, încheiem prezenta cerere cu speranța că solicitarea va fi soluționată în cel mai scurt timp posibil.

Beneficiile oferite de adeverința de vechime în muncă

Pe lângă aspectele practice legate de procesul de pensionare, adeverința de vechime în muncă poate avea și alte beneficii importante pentru solicitant. Printre acestea se numără:

 • Documentare pentru alte tranzacții financiare sau legale: Adeverința poate fi necesară pentru diverse tranzacții financiare sau pentru demersuri legale care necesită dovezi ale vechimii în muncă.
 • Acces la anumite facilități sau programe: Unele programe sau facilități sociale pot fi accesate doar de către cei care pot demonstra o anumită perioadă de vechime în muncă. Adeverința poate fi documentul necesar pentru a beneficia de aceste avantaje.
 • Recunoașterea experienței profesionale: Obținerea adeverinței poate fi și un moment de recunoaștere a parcursului profesional al solicitantului și a contribuției sale la piața muncii.


Vezi și:

Oleg

ad516503a11cd5ca435acc9bb6523536?s=150&d=mm&r=gforcedefault=1

Photo of author

Oleg

Lasă un comentariu