TERMENI ȘI CONDIȚII

INFORMAȚII GENERALE

Serviciile vă sunt oferite de CGG CONSTRUCT SISTEM MANAGEMENT SRL, cu sediul în localitatea Măgurele, str. Str. Atomiștilor nr 409, Pavilion C40, Camera 19/9, jud. Ilfov, denumită în continuare PERSONS.

Recomandăm lecturarea cu atenţie a acestui material întrucât stabileşte termenii şi conditiile în care vă sunt puse la dispoziţie serviciile noastre prin intermediul platformei www.persons.com.ro.

Termenii şi condiţiile se pot modifica în timp motiv pentru care vă recomandăm să verificaţi periodic această rubrică.

Ultima actualizare a acestei rubrici a fost realizată în data de 23.05.2016.

ACCEPTAREA TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Vizitand și utilizand acest website, acceptați implicit termenii și conditiile de mai jos.

În cazul în care nu acceptați termenii și conditiile prezentate, vă rugăm să nu mai utilizați acest website.

Această platformă  poate conține link-uri spre alte website-uri, care nu sunt proprietatea noastră motiv pentru care nu ne asumăm  responsabilitatea pentru conținutul acestora.

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI

Ca utilizatori sunteţi răspunzători de păstrarea confidenţialitaţii asupra informaţiilor pe care le puneţi la dispoziţie prin înregistrarea pe acest website, precum şi asupra parolei dumneavoastră de acces.

Societatea noastră nu va fi răspunzătoare pentru nicio pagubă provocată prin nerespectarea acestei prevederi de catre dumneavoastră.

De asemenea, în cazul în care se va consideră de cuviinţă, PERSONS vă poate bloca parola de acces, poate şterge anumite informaţii sau poate întrerupe furnizarea anumitor servicii oricând, cu sau fără o notificare prealabilă.

Responsabilităţi:

 • să furnizaţi date adevărate, exacte şi complete despre dumneavoastră, așa cum sunt solicitate prin formularul de înregistrare;
 • să menţineţi/actualizați, atunci când situaţia cere, datele de înregistrare pentru a fi adevărate, exacte şi complete.

În măsura în care veţi furniza informaţii care nu sunt conforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, PERSONS are dreptul să suspende sau să desfiinţeze contul dumneavoastră şi să refuze orice încercare viitoare de utilizare a platformei.

Responsabilitatea datelor postate, a conţinutului anunţurilor de angajare şi a CV-urilor vă aparţine în mod exclusiv, PERSONS oferă doar suportul electronic pentru adăugarea acestor date.

Vă asumaţi obligativitatea de a nu face:

 • orice formă de publicitate la diverse categorii de bunuri si servicii.
 • recomandări de a cumpăra sau de a nu cumpăra un anumit produs sau serviciu. De asemenea, nu puteți publica sau face referire, în niciun fel, la mesaje, care conțin informații confidențiale, sau la mesaje care au rolul de a afecta pretul, imaginea sau valoarea de piața al unui produs sau serviciu.
 • publica sau transmite mesaje care conțin texte ilegale, amenințătoare, abuzive, indecente, discriminatorii sau care încalcă în orice fel drepturi ale terților sau prevederi legale.
 • publica materiale obscene, defăimătoare, faţă de persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este sau nu utilizator.
 • publica sau transmite o imagine sau o afirmaţie care contravine legislației în vigoare.
 • publica materiale cu drept de autor, daca nu sunteţi autorul sau daca nu aveţi permisiunea autorului de a publica materialul respectiv.
 • publica sau transmite mesaje care contin viruși sau orice alte secvente de cod distructive sau care pot întrerupe, elimina sau limita funcționalitatea platformei PERSONS ori cu intenția de a distruge, altera, obține, fără drept, orice informație.
 • restricționa sau elimina accesul altor utilizatori la platforma PERSONS.
 • colecta, în nici un fel, informații de la utilizatorii platformei, decât cu scopul de a recruta personal.

În caz de nerespectare a acestor obligații, PERSONS, se disociază de autorul acestora, va sterge informaţiile respective şi poate acţiona pe cale legală.

Nerespectarea obligațiilor mai sus prezentate, de către utilizatori, nu va atrage sub nicio formă răspunderea de orice natură a PERSONS.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a ne cere să stergem informaţiile referitoare la persoana dumneavoastră contactându-ne la adresa: office@persons.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

CONFIDENȚIALITATE

PERSONS își asumă obligația de a administra datele personale furnizate de utilizatori, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.

Pe langă acceptarea acestor termeni și condiții dumneavoastră acceptaţi și faptul că PERSONS poate culege şi păstra date despre persoanele care vizitează/se înregistrează pe acest site, acestea fiind necesare pentru proiectele de selecţie şi plasare de forţă de muncă pe care le derulăm.

PERSONS nu va transmite datele dumneavoastră personale introduse pe site-ul www.persons.com.ro sau transmise pe adresele noastre de e-mail, în calitate de potenţiali candidaţi sau angajatori, cu excepţia cazurilor în care legea o prevede sau în cazul în care avem acordul dumneavoastră în prealabil. Datele dumneavoastră, în calitate de potenţiali candidaţi, pot fi transferate catre potenţiali angajatori din statele membre U.E., numai cu acordul dumneavoastră prealabil, în funcţie de proiectele de selecţie şi plasare de forţă de muncă pe care le derulăm.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate informațiile existente pe acest site aparțin PERSONS.

Niciun material nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea prealabilă a PERSONS.

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care PERSONS  le detine asupra/în legatura cu site-ul, conținutul acestuia, orice modul sau componenentă a acestora sau în legatură cu utilizarea acestora.

Utilizatorii înteleg și accepta ca în cazul încălcării a vreuneia din prevederile de mai sus în orice masură, vor putea fi trași la răspundere față de autorii/proprietarii conținutului site-ului.

Cererile de utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: office@persons.com.ro